Chłodnie w obwodach 532 i 590

Polowanie Wigilijne
18 grudnia 2018
Polowanie Hubertowskie 2019
18 listopada 2019

Realizując potrzebę posiadania własnych chłodni do przechowywania zwierzyny myśliwi Koła wykonali wylewki cementowe pod chłodnie dla obwodu 532 (Mikówka – chłodnia już postawiona) oraz 590 na posesji Kol. Kamila Zugaja (Trablice). Na terenie obwodu 532 w ramach prac przeprowadzono również remont ambony nr 6 i ambony „przy jeżynach”. Ambona na Mikówce oraz Dyrektorska otrzymały nowe drabiny, wycięte też zostały zarośla ograniczające widoczność. Dziękujemy Kolegom za pomoc, a Łowczemu Koła Markowi Jaworskiemu oraz Podłowczemu obwodu 590 Stanisławowi Woźniakowi za organizację prac.