Chłodnie w obwodach 532 i 590

Polowanie Wigilijne
18 grudnia 2018

Realizując potrzebę posiadania własnych chłodni do przechowywania zwierzyny myśliwi Koła wykonali wylewki cementowe pod chłodnie dla obwodu 532 (Mikówka – chłodnia już postawiona) oraz 590 na posesji Kol. Kamila Zugaja (Trablice). Na terenie obwodu 532 w ramach prac przeprowadzono również remont ambony nr 6 i ambony „przy jeżynach”. Ambona na Mikówce oraz Dyrektorska otrzymały nowe drabiny, wycięte też zostały zarośla ograniczające widoczność. Dziękujemy Kolegom za pomoc, a Łowczemu Koła Markowi Jaworskiemu oraz Podłowczemu obwodu 590 Stanisławowi Woźniakowi za organizację prac.