Polowanie Wigilijne

Dokarmianie Mikówka
25 listopada 2018
Chłodnie w obwodach 532 i 590
6 listopada 2019

15 Grudnia odbyło się tradycyjne polowanie Wigilijne Koła. Królem polowania został kolega Skałbania, zaś wicekrólem kolega Słowik. Po polowaniu Prezes Koła Zbigniew Banaczek złożył wszystkim członkom Koła i ich rodzinom najserdeczniejsze życzenia Świąteczne, a obecni podzielili się opłatkiem. Poranek i południe spędzone na lekkim mrozie w łowisku wyostrzyło apetyty na czekające wigilijne smakołyki – podziękowania za ich organizację. Wszystkim myśliwym oraz sympatykom łowiectwa Darz Bór i Wesołych Świąt.