Szkody łowieckie

Zgodnie z Dz.U z dnia 26 kwietnia 2019 r. poz. 776 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych. Właściciel lub prawny posiadacz gruntu rolnego na którym powstała szkoda łowiecka zgłasza w postaci pisemnej lub elektronicznej w ciągu trzech dni od dnia stwierdzenia szkody :

– Informacja o stwierdzonej szkodzie

– akt prawny do gruntu na którym powstała szkoda

– mapka z nr na której stwierdzono szkodę z powierzchnią całkowitą danej działki

W przypadku braku w/w dokumentów szkody nie będą rozpatrywane.