Gdzie łów, ....
tam chów

Koło Łowieckie Łucznik w Radomiu

zarząd

"Akceptacja praw przyrody jest podstawą zrównowazonej gospodarki łowieckiej."
star-testimonials3
Andrzej
prezes
"Gospodarka łowiecka jest nierozerwalnie związana z gospodarką leśną i ma na celu racjonalne korzystanie z zasobów środowiska przy jednoczesnym ich zachowaniu dla przyszłych pokoleń.."
star-testimonials2
Wojciech
Łowczy
"Zadania z gospodarki łowieckiej wykonywane są w oparciu o roczne plany łowieckie sporządzone przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich oraz wskaźniki wieloletniego planu łowieckiego opracowanego na 10 lat"
star-testimonials3
Waldemar
Sekretarz