Zakaz używania amunicji ołowianej na obszarach podmokłych

Art. 53 Prawa łowieckiego w punkcie 5. głosi:

Kto wchodzi w posiadanie zwierzyny za pomocą broni i amunicji innej niż myśliwska, środków i materiałów wybuchowych, trucizn, karmy o właściwościach odurzających, sztucznego światła, lepów, wnyków, żelaz, dołów, samostrzałów lub rozkopywania nor i innych niedozwolonych środków podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. 

Powyższe wchodzi w życie od 16 lutego 2023r.